Nổ hũ đổi thưởng io - Tải ứng dụng

HOTLINE

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2024 (Bảng giá áp dụng từ ngày 01/03/2024 đến khi có thông báo mới)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

(Bảng giá áp dụng từ ngày 01/03/2024 đến khi có thông báo mới)
LƯU Ý : GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TĂNG THÊM 25%
(BỆNH VIỆN CHƯA TIẾP NHẬN TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DƯỚI 16 TUỔI)
STT PHÂN LOẠI TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ   GIÁ DỊCH VỤ   GIÁ BHYT 
 TỪ   ĐẾN 
I KHÁM BỆNH
1 KHÁM CẤP CỨU Khám cấp cứu Lần       500,000         500,000              33,200
2 Phụ thu khám cấp cứu (BN từ khoa khám bệnh chuyển qua khám cấp cứu) Lần       150,000         150,000                     -  
3 KHÁM THEO CHUYÊN KHOA Khám Da liễu Lần       300,000         300,000                     -  
4 Khám Mắt Lần       300,000         300,000              33,200
5 Khám Ngoại Lần       300,000         300,000              33,200
6 Khám chuyên khoa ngoại tiết niệu Lần       300,000         300,000                     -  
7 Khám Nhi Lần       400,000         400,000              33,200
8 Khám nhũ Lần       300,000         300,000                     -  
9 Khám Nội Lần       300,000         300,000              33,200
10 Khám Nội tiết Lần       300,000         300,000              33,200
11 Khám Phụ sản + Khám vú Lần       450,000         450,000              33,200
12 Khám Phụ sản Lần       300,000         300,000              33,200
13 Khám Răng hàm mặt Lần       300,000         300,000              33,200
14 Khám Tai mũi họng Lần       300,000         300,000              33,200
15 Khám Ung bướu Lần       300,000         300,000                     -  
16 Khám bệnh chuyên khoa CTCH Lần       300,000         300,000                     -  
17 KHÁM SỨC KHỎE Khám bệnh nghề nghiệp Lần       300,000         300,000                     -  
18 Khám sức khỏe đi học Lần       300,000         300,000                     -  
19 Khám sức khỏe đi làm Lần       300,000         300,000                     -  
20 KHÁM CHUYÊN GIA Khám chuyên gia Lần       300,000         500,000                     -  
21 Khám chuyên gia ngoài giờ Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
22 HỘI CHẨN Hội chẩn Lần       800,000         800,000                     -  
23 Hội chẩn chuyên gia Lần    1,300,000      1,300,000                     -  
24 Hội chẩn GS, PGS Lần    2,300,000      2,300,000                     -  
25 Khám bệnh nốt dầu Lần       300,000         300,000                     -  
26 KHÁM KHÁC Khám tiền mê Lần       150,000         150,000                     -  
27 Dịch vụ khám tư vấn  Lần       300,000         300,000                     -  
II XÉT NGHIỆM
1 XN SINH HÓA Định lượng Amylase (niệu)* Lần         55,000           55,000                     -  
2 Định lượng Cortisol* (niệu) Lần       135,000         135,000                     -  
3 Định lượng Ferritin  Lần       175,000         175,000              82,000
4 Đạm niệu 24h* Lần         70,000           70,000                     -  
5 Micro Albumin niệu Lần         90,000           90,000                     -  
6 Định lượng Amoniac NH3*  Lần       105,000         105,000                     -  
7 Định lượng Lactat (Acid Lactic)* Lần       125,000         125,000                     -  
8 Ceton  Lần         85,000           85,000                     -  
9 Định lượng Folate* Lần       205,000         205,000                     -  
10 Định lượng vitamin B12* Lần       205,000         205,000                     -  
11 Định lượng Catecholamin* (nước tiểu 24h +HCL) Lần       805,000         805,000                     -  
12 Điện giải (Na,K,Cl) Niệu* Lần       105,000         105,000                     -  
13 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide)*  Lần       655,000         655,000                     -  
14 Xét nghiệm AMH* Lần       720,000         720,000                     -  
15 Xét nghiệm Androgen* Lần       125,000         125,000                     -  
16 Độ bảo hòa transferrin* Lần       125,000         125,000                     -  
17 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc* (VIII) Lần       780,000         780,000                     -  
18 Định lượng Glucose Lần         45,000           45,000              21,800
19 Định lượng HbA1c Lần       185,000         185,000            102,000
20 Định lượng Acid Uric  Lần         60,000           60,000              21,800
21 Định lượng Urê (Urea/Serum) Lần         55,000           55,000              21,800
22 Định lượng Creatinin  Lần         55,000           55,000              21,800
23 Đo hoạt độ ALT (GPT)  Lần         55,000           55,000              21,800
24 Đo hoạt độ AST (GOT)  Lần         55,000           55,000              21,800
25 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)  Lần         60,000           60,000              19,500
26 Định lượng Bilirubin toàn phần  Lần         70,000           70,000              21,800
27 Định lượng Bilirubin trực tiếp  Lần         70,000           70,000              21,800
28 Định lượng Bilirubin gián tiếp  Lần         70,000           70,000                     -  
29 Định lượng Albumin  Lần         60,000           60,000              21,800
30 Định lượng Protein toàn phần  Lần         70,000           70,000              21,800
31 Định lượng Cholesterol toàn phần  Lần         75,000           75,000              27,300
32 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lần         75,000           75,000              27,300
33 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)  Lần         75,000           75,000                     -  
34 Định lượng Triglycerid  Lần         75,000           75,000              27,300
35 Đo hoạt độ Amylase  Lần         70,000           70,000              21,800
36 Đo hoạt độ CK* (Creatine kinase)  Lần       205,000         205,000                     -  
37 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) Lần       160,000         160,000                     -  
38 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase)  Lần       170,000         170,000              27,300
39 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) Lần         70,000           70,000                     -  
40 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sensitivity)  Lần       175,000         175,000                     -  
41 Định lượng ASO Lần       205,000         205,000                     -  
42 Định lượng RF (Rheumatoid Factor)  Lần       120,000         120,000              38,200
43 Calci Total Lần         70,000           70,000              13,000
44 Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca)  Lần       115,000         115,000              29,500
45 Định lượng Ethanol (cồn)  Lần       145,000         145,000                     -  
46 Định lượng Glucose sau ăn 2 giờ Lần         70,000           70,000              21,800
47 Định lượng Insulin* Lần       155,000         155,000                     -  
48 Định lượng Insulin sau ăn 2 giờ* Lần       155,000         155,000                     -  
49 Định lượng Peptide C lúc đói*  Lần       200,000         200,000                     -  
50 Định lượng Peptide C sau ăn 2h*  Lần       200,000         200,000                     -  
51 Định lượng Phospho*  Lần         65,000           65,000                     -  
52 Định lượng Mg*  Lần         65,000           65,000                     -  
53 VLDL - Cholesterol Lần         70,000           70,000                     -  
54 Định lượng Apo A1* (Apolipoprotein A1) Lần       105,000         105,000                     -  
55 Định lượng Apo B* (Apolipoprotein B) Lần       105,000         105,000                     -  
56 Lipid Lần         65,000           65,000                     -  
57 Đo hoạt độ Lipase* Lần       105,000         105,000                     -  
58 A/G Lần       125,000         125,000                     -  
59 Định lượng Glucose (Random) Lần         65,000           65,000                     -  
60 HCO3-/RA* (Reserve Alka line) Lần         85,000           85,000                     -  
61 Xét nghiệm G6-PD/Blood* Lần       165,000         165,000                     -  
62 Định lượng Pre-albumin (máu)* Lần       125,000         125,000                     -  
63 Định lượng Vancomycin*  Lần       705,000         705,000                     -  
64 Định lượng Phospho* (niệu) Lần         65,000           65,000                     -  
65 Định lượng Myoglobin Lần       125,000         125,000                     -  
66 Xét nghiệm Acetaminophen* Lần       780,000         780,000                     -  
67 Xét nghiệm Cytokin* Lần    2,005,000      2,005,000                     -  
68 Xét nghiệm định lượng Kẽm trong máu* (ZINC) Lần       205,000         205,000                     -  
69 Urea/Fluid* Lần         55,000           55,000                     -  
70 Creatinin/Fluid* Lần         55,000           55,000                     -  
71 Urea/Urine* Lần         55,000           55,000                     -  
72 Globulin* Lần         35,000           35,000                     -  
73 Cu* (Urine/ ICP-MS) Lần    1,045,000      1,045,000                     -  
74 Định lượng HLA bằng kỹ thuật PCR-SSO độ phân giải cao cho 1 locus* Lần    2,365,000      2,365,000                     -  
75 Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật luminex** Lần    5,495,000      5,495,000                     -  
76 Anti Xa*  Lần       330,000         330,000                     -  
77 AMA - M2* Lần       195,000         195,000                     -  
78 Định lượng Beta 2 Microglobulin* Lần       155,000         155,000                     -  
79 Tacrolimus* Lần       735,000         735,000                     -  
80 Đo áp lực thẩm thấu máu* Lần       200,000         200,000                     -  
81 Ca/Urine 24h (Calci niệu)* Lần         26,000           26,000                     -  
82 XN HUYẾT HỌC Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Lần       115,000         115,000              47,500
83 Máu lắng (bằng máy tự động) Lần         65,000           65,000              35,600
84 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần       115,000         115,000              40,200
85 Phản ứng hòa hợp có sử dụng Globulin người ( kỹ thuật Scangel/Gelcard ) trên máy bán tự động Lần       265,000         265,000              76,900
86 Định lượng yếu tố 5* (Factor 5) Lần       335,000         335,000                     -  
87 Định lượng hoạt tính men ADAMTS 13* Lần    3,005,000      3,005,000                     -  
88 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh [IX]* Lần       780,000         780,000                     -  
89 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh [XI]* Lần       780,000         780,000                     -  
90 Định nhóm máu của túi máu tại khoa xét nghiệm (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) Lần         55,000           55,000              23,700
91 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (tiểu cầu, huyết tương) Lần         60,000           60,000              21,200
92 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu ( khối hồng cầu, bạch cầu) Lần         60,000           60,000              23,700
93 Xét nghiệm ACT* Lần       305,000         305,000                     -  
94 Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi*  Lần         30,000           30,000                     -  
95 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) [TMHH]* Lần       550,000         550,000                     -  
96 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)[BV TMHH]* Lần       305,000         305,000                     -  
97 XN MIỄN DỊCH Định lượng GH* Lần       225,000         225,000                     -  
98 IGF 1* (Insulin like Growth Factor I) Lần       225,000         225,000                     -  
99 Free metanephrine* Lần       520,000         520,000                     -  
100 DHEA. SO4* Lần       185,000         185,000                     -  
101 Định lượng ADH* (Anti Diuretic Hormone)  Lần       780,000         780,000                     -  
102 Định lượng IgE* Lần       165,000         165,000                     -  
103 Coombs gián tiếp Lần       190,000         190,000                     -  
104 Coombs trực tiếp Lần       190,000         190,000                     -  
105 Xét nghiệm Haptoglobin* Lần         55,000           55,000                     -  
106 PCR - HPV* (định tính) Lần       275,000         275,000                     -  
107 Xét nghiệm Leptospira IgM* Lần       185,000         185,000                     -  
108 Xét nghiệm Leptospira IgG* Lần       185,000         185,000                     -  
109 Epinephrine* (Adrenalin) Lần       785,000         785,000                     -  
110 Định lượng sắt huyết thanh Lần         85,000           85,000              32,800
111 Điện di huyết sắc tố* Lần       405,000         405,000                     -  
112 HBV-DNA cobas Taqman* Lần    1,405,000      1,405,000                     -  
113 HBV-DNA Genotype* Lần    1,405,000      1,405,000                     -  
114 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone)* Lần       305,000         305,000                     -  
115 Định lượng Pro BNP (NT-ProBNP) Lần       570,000         570,000            414,000
116 Anti HBc (IgM)* Lần       205,000         205,000                     -  
117 Anti HBc total miễn dịch tự động* Lần       205,000         205,000                     -  
118 Pepsinogen 1 - 2* (Phát hiện sớm ung thư dạ dày) Lần       605,000         605,000                     -  
119 Double test* Lần       405,000         405,000                     -  
120 Triple Test* Lần       405,000         405,000                     -  
121 Định lượng Anti CCP* Lần       355,000         355,000                     -  
122 PCR Lao* Lần       305,000         305,000                     -  
123 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)  Lần       160,000         160,000              92,900
124 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen)  Lần       200,000         200,000                     -  
125 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9)  Lần       200,000         200,000                     -  
126 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3)  Lần       200,000         200,000                     -  
127 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125)  Lần       200,000         200,000                     -  
128 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)  Lần       200,000         200,000              92,900
129 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen)  Lần       200,000         200,000              87,500
130 Định lượng Cyfra 21- 1  Lần       210,000         210,000                     -  
131 Định lượng SCC* (Squamous cell carcinoma antigen)  Lần       255,000         255,000                     -  
132 HBeAb miễn dịch tự động* Lần       205,000         205,000                     -  
133 HBsAg miễn dịch tự động Lần       165,000         165,000              77,300
134 HBsAb miễn dịch tự động Lần       165,000         165,000            119,000
135 Anti HCV miễn dịch tự đông Lần       210,000         210,000                     -  
136 HBV đo tải lượng real-time PCR (định lượng)* Lần    1,205,000      1,205,000                     -  
137 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)  Lần       160,000         160,000              60,100
138 Định lượng FT4 (Free Thyroxine)  Lần         95,000           95,000              65,600
139 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)  Lần       130,000         130,000              65,600
140 Định lượng TRAb* (TSH Receptor Antibodies) Lần       525,000         525,000                     -  
141 Định lượng Cortisol  Lần       145,000         145,000              92,900
142 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins)  Lần       200,000         200,000                     -  
143 Định lượng LH (Luteinizing Hormone)*  Lần       125,000         125,000                     -  
144 Định lượng Prolactin* Lần       155,000         155,000                     -  
145 Định lượng Testosteron* Lần       155,000         155,000                     -  
146 Định lượng Estradiol* Lần       155,000         155,000                     -  
147 Định lượng Progesterone* Lần       155,000         155,000                     -  
148 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4)  Lần       215,000         215,000                     -  
149 HBc IgM miễn dịch tự động* Lần       205,000         205,000                     -  
150 HBeAg miễn dịch tự động Lần       165,000         165,000                     -  
151 Định lượng TPO -Ab* Lần       205,000         205,000                     -  
152 HCV-RNA (định lượng)* (Realtime) Lần       705,000         705,000                     -  
153 HCV-RNA (định lượng)* (Cobas CAP.Taqman 48) Lần    1,605,000      1,605,000                     -  
154 HCV Genotype* (Sequencing) Lần    1,205,000      1,205,000                     -  
155 Định lượng tim mạch Troponin I -hs* Lần       255,000         255,000                     -  
156 Xét nghiệm FSH* Lần       155,000         155,000                     -  
157 HCC RISK* (dịch vụ chuyển) Lần    1,405,000      1,405,000                     -  
158 Định lượng Vitamin D Total* (25 - Hydroxyvitamin) Lần       395,000         395,000                     -  
159 Định lương Acid Forlic* Lần       185,000         185,000                     -  
160 Định lượng hGH* (Human Growth Hormone) Lần       175,000         175,000                     -  
161 PTH* (Parathyroid Hormone) (iPTH) Lần       125,000         125,000                     -  
162 Định lượng Protein C* Lần       520,000         520,000                     -  
163 Định lượng Protein S* Lần       520,000         520,000                     -  
164 Anti thrombin III (AT III)* Lần       255,000         255,000                     -  
165 HIV Miễn dịch tự động Lần       220,000         220,000                     -  
166 Xét nghiệm Influenza virus A,B Real - time PCR*  Lần    1,755,000      1,755,000                     -  
167 Định lượng Catecholamin*  Lần       665,000         665,000                     -  
168 Định lượng Aldosterol* Lần       555,000         555,000                     -  
169 Tìm kháng thể kháng HIV* (HIV Khẳng định) Lần       405,000         405,000                     -  
170 Xét nghiệm Điện Di Miễn Dịch Kappa, Lambda light chains (Immunofixation electrophoresis) (Định tính, qualitative)* Lần    1,005,000      1,005,000                     -  
171 Định lượng FLC Kappa & Lambda* (Free light chains type Kappa & Lambda) Lần    1,505,000      1,505,000                     -  
172 Định lượng Syphilis* Lần       145,000         145,000                     -  
173 Xét nghiệm Prolactin* Lần       125,000         125,000                     -  
174 Xét nghiệm Heroin/Morphin* [Blood] (Elisa) Lần       305,000         305,000                     -  
175 Xét nghiệm Serodia* Lần       175,000         175,000                     -  
176 Xét nghiệm HEV IgG* Lần       205,000         205,000                     -  
177 Xét nghiệm HEV IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
178 Xét nghiệm Homocysteine Total* Lần       265,000         265,000                     -  
179 Xét nghiệm C3* (Complement) Lần       105,000         105,000                     -  
180 Xét nghiệm C4* (Complement) Lần       105,000         105,000                     -  
181 Xét nghiệm Methyl SEPT9* (ung thư đại trực tràng) Lần    4,605,000      4,605,000                     -  
182 Xét nghiệm CF-DNA ENV** (ung thư vòm hầu) Lần    3,305,000      3,305,000                     -  
183 Xét nghiệm IgA/Blood* Lần       105,000         105,000                     -  
184 Xét nghiệm Acetyl Cholinesterase* (CHE) Lần         70,000           70,000                     -  
185 Xét nghiệm Anti Smith* Lần       125,000         125,000                     -  
186 Xét nghiệm Measles IgG* (Sởi) Lần       305,000         305,000                     -  
187 Xét nghiệm Measles IgM* (Sởi) Lần       305,000         305,000                     -  
188 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương)* Lần       655,000         655,000                     -  
189 Định lượng tim mạch Troponin T hs (TnT - hs) Lần       255,000         255,000                     -  
190 Xét nghiệm Pro GRP* (Pro Gastrin Releasing Peptide) (K phổi không tế bào nhỏ) Lần       395,000         395,000                     -  
191 Xét nghiệm Acetylcholine receptor Ab*  Lần       555,000         555,000                     -  
192 Xét nghiệm HLA B27* Lần    1,005,000      1,005,000                     -  
193 Xét nghiệm HBcrAg* (Fuji) Lần       655,000         655,000                     -  
194 Xét nghiệm HBsAg Định lượng siêu nhạy* (Fuji) Lần       330,000         330,000                     -  
195 Xét nghiệm Ceruloplasmine* (đồng kết hợp protein) Lần       105,000         105,000                     -  
196 Xét nghiệm LKM-1* (IFT) Lần       265,000         265,000                     -  
197 Xét nghiệm SMA* (IFT) Lần       265,000         265,000                     -  
198 Xét nghiệm ANA test* (Elisa) Lần       135,000         135,000                     -  
199 Xét nghiệm CD4/CD8* Lần       525,000         525,000                     -  
200 IgG/ Blood* Lần       105,000         105,000                     -  
201 Xét nghiệm Mycobacterium tuberculosis quantiferon* Lần    2,165,000      2,165,000                     -  
202 Xét nghiệm SHBG* (Sex Hormone Binding Globulin) Lần       135,000         135,000                     -  
203 Xét nghiệm định lượng Renin* (Active Renin) Lần       355,000         355,000                     -  
204 Vitamin B6* Lần    1,685,000      1,685,000                     -  
205 Metanephrine* Lần       520,000         520,000                     -  
206 Metanephrine nước tiểu Lần       520,000         520,000                     -  
207 Anti Thyroglobulin* Lần       175,000         175,000                     -  
208 Xét nghiệm EBV-VCA IgA* Lần       205,000         205,000                     -  
209 Dị ứng Rida Allergy Screen* (Panel 1 VIỆT) (Elisa) Lần       980,000         980,000                     -  
210 Dị ứng Rida Allergy Screen* (Panel 4) (Elisa) Lần       980,000         980,000                     -  
211 Interleukin 6* (IL6) Lần       590,000         590,000                     -  
212 Định lượng kháng thể Sar-CoV2S* Lần       355,000         355,000                     -  
213 Xét nghiệm DCP* (PIVKA II) Lần       725,000         725,000                     -  
214 Điện di protein huyết thanh* Lần       405,000         405,000                     -  
215 Điện di miễn dịch huyết thanh* Lần       265,000         265,000                     -  
216 Định lượng β2 microglobulin* [Máu] Lần       225,000         225,000                     -  
217 Định lượng Pro-calcitonin  Lần       425,000         425,000                     -  
218 Định lượng Tg* (Thyroglobuline) Lần       205,000         205,000                     -  
219 Anti - HAV* (IgG) Lần       205,000         205,000                     -  
220 Anti - HAV (IgM) Lần       205,000         205,000                     -  
221 Anti - HAV (total) Lần       255,000         255,000                     -  
222 ROMA* (HE4+ CA125) Lần       455,000         455,000                     -  
223 Xét nghiệm EBV IgG* Lần       225,000         225,000                     -  
224 Xét nghiệm EBV IgM* Lần       225,000         225,000                     -  
225 Xét nghiệm Chlamydia IgM* Lần       200,000         200,000                     -  
226 Xét nghiệm Chlamydia IgG* Lần       200,000         200,000                     -  
227 Xét nghiệm Candida IgM* Lần       200,000         200,000                     -  
228 Xét nghiệm Candida IgG* Lần       200,000         200,000                     -  
229 Xét nghiệm Anti GAD* Lần       460,000         460,000                     -  
230 HBsAg (Abbott, Roche ) (Đ.lượng, quantitative)* Lần       460,000         460,000                     -  
231 Xét nghiệm Anti SCL-70* Lần       485,000         485,000                     -  
232 Viêm não tự miễn (Autoimmune Encephalitis)** Lần    3,305,000      3,305,000                     -  
233 ANA PROFILE 23 IgG* Lần    2,165,000      2,165,000                     -  
234 HP test IgG (Helicobater Pylori)* Lần       135,000         135,000                     -  
235 HP test IgM (Helicobater Pylori)* Lần       135,000         135,000                     -  
236 ANA-8-Profile (Elisa)* Lần    1,445,000      1,445,000                     -  
237 ANCA IFT/ Kidney Screening (p- ANCA+c- ANCA)* Lần       785,000         785,000                     -  
238 Anti - Bglycoprotein IgG* Lần       785,000         785,000                     -  
239 Anti - Bglycoprotein IgM* Lần       785,000         785,000                     -  
240 Phát hiện kháng đông lupus* (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) Lần       590,000         590,000                     -  
241 Điện di miễn dịch cố định (BV TM-HH)* Lần    1,740,000      1,740,000                     -  
242 CD25 hòa tan** Lần    4,780,000      4,780,000                     -  
243 Xét nghiệm Chlamydia trachomatis IgM* Lần       200,000         200,000                     -  
244 Xét nghiệm Chlamydia trachomatis IgG* Lần       325,000         325,000                     -  
245 HBV DNA* (Đ.tính, qualitative) Lần       325,000         325,000                     -  
246 CMV DNA Quantitative* Lần       935,000         935,000                     -  
247 Aspergillus Galactomannan* Lần       845,000         845,000                     -  
248 XN NƯỚC TIỂU Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) Lần         70,000           70,000              27,800
249 Cặn lắng nước tiểu Lần         90,000           90,000                     -  
250 Định lượng Creatinin (niệu) Lần         60,000           60,000                     -  
251 Cặn ADDIS* Lần         55,000           55,000                     -  
252 TEST NHANH Xét nghiệm Máu ẩn trong phân FOB Lần       125,000         125,000                     -  
253 Định tính heroin ( test nhanh ) Lần       160,000         160,000                     -  
254 H. Pylori ( test nhanh ) Lần       160,000         160,000                     -  
255 HIV Ab (test nhanh) Lần         95,000           95,000                     -  
256 Test SD Syphillis ( test nhanh ) Lần       125,000         125,000                     -  
257 Dengue virus NS1Ag ( test nhanh ) Lần       200,000         200,000                     -  
258 Dengue virus IgM/IgG ( test nhanh ) Lần       305,000         305,000                     -  
259 Morphine nước tiểu Lần         90,000           90,000                     -  
260 MET strip (methamphetamine) Lần         85,000           85,000                     -  
261 Định tính Amphetamine ( test nhanh ) Lần       135,000         135,000                     -  
262 Định tính Marijuana* ( test nhanh ) Lần       240,000         240,000                     -  
263 DOA Multi 4 Drug (Morphine-THC-MET-MDMA) Lần       480,000         480,000                     -  
264 Xét nghiệm nước tiểu Heroin/Morphin/ chất gây nghiện (MOP, MET, MDMA,THC ) Lần       425,000         425,000                     -  
265 HBsAg (test nhanh) Lần       110,000         110,000                     -  
266 HBeAg ( test nhanh ) Lần         90,000           90,000              61,700
267 HBeAb ( test nhanh ) Lần       160,000         160,000              61,700
268 Anti HCV (test nhanh) Lần         90,000           90,000                     -  
269 Định tính beta hCG (test nhanh) Lần       120,000         120,000                     -  
270 Troponin I (test nhanh) Lần         90,000           90,000                     -  
271 XN KÝ SINH TRÙNG Xét nghiệm nuôi cấy + kháng sinh đồ dịch não tủy* Lần       190,000         190,000                     -  
272 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) Lần         70,000           70,000              37,900
273 Tiền lao phổi IGRAs* Lần    2,055,000      2,055,000                     -  
274 RPR-Roche* (VDRL/RPR) Lần         75,000           75,000                     -  
275 Widal* Lần       130,000         130,000                     -  
276 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (Malaria ag p.f/Pv test nhanh) Lần         70,000           70,000                     -  
277 Cấy - Kháng sinh đồ* Lần       305,000         305,000                     -  
278 Soi – Nhuộm Gram Lần       160,000         160,000                     -  
279 Soi tươi huyết trắng Lần         80,000           80,000                     -  
280 Taenia sp/ Cysticercus (sán dải heo ) Lần       160,000         160,000                     -  
281 Fasciola sp IgG (Sán lá gan) Lần       160,000         160,000                     -  
282 S.Stercoralis IgG  (Giun lươn ) Lần       160,000         160,000                     -  
283 Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) Lần       210,000         210,000                     -  
284 T.Spiralis IgM (Giun xoắn) Lần       155,000         155,000                     -  
285 E.Histolytica Lần       210,000         210,000                     -  
286 Rubella IgG Lần       205,000         205,000                     -  
287 Rubella IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
288 Toxocara sp IgG (Giun chó mèo) Lần       210,000         210,000                     -  
289 Ascaris lumbricoides IgM (Giun đũa) Lần       210,000         210,000                     -  
290 T.Spiralis IgG (Giun xoắn) Lần       160,000         160,000                     -  
291 Toxoplasma IgM* (Toxoplasma gondii) Lần       205,000         205,000                     -  
292 Toxoplasma IgG* (Toxoplasma gondii) Lần       205,000         205,000                     -  
293 Clonorchis sinensis IgM* (Sán lá gan nhỏ) Lần       205,000         205,000                     -  
294 Clonorchis sinensis IgG* (Sán lá gan nhỏ) Lần       205,000         205,000                     -  
295 Echinococcus IgM* (Sán dải chó) Lần       205,000         205,000                     -  
296 Echinococcus IgG (Sán dải chó) Lần       210,000         210,000                     -  
297 Gnathostoma IgG* (sán đầu gai) Lần       155,000         155,000                     -  
298 Cấy tìm BK* Lần       655,000         655,000                     -  
299 Soi tươi  Lần         90,000           90,000                     -  
300 Xét nghiệm vi ký sinh Paragonimus IgG* (Sán lá phổi) Lần       205,000         205,000                     -  
301 Sero Filariasis* (Giun chỉ) Lần       205,000         205,000                     -  
302 Schistosoma* (Sán máng) Lần       155,000         155,000                     -  
303 HSV 1.2 IgM* Lần       335,000         335,000                     -  
304 HSV 1.2 IgG* Lần       335,000         335,000                     -  
305 CMV IgG* Lần       200,000         200,000                     -  
306 CMV IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
307 Soi tươi phân tìm KST đường ruột Lần       110,000         110,000                     -  
308 Cấy kháng sinh đồ kỵ khí* Lần    1,505,000      1,505,000                     -  
309 PCR chlamy dia + gonorhoeae* Lần       285,000         285,000                     -  
310 Quai bị - Mumps IgM* Lần       305,000         305,000                     -  
311 Quai bị - Mumps IgG* Lần       305,000         305,000                     -  
312 PCR herpes simplex trong dịch não tủy* (HSV) Lần       305,000         305,000                     -  
313 PCR Lao nước tiểu* Lần       305,000         305,000                     -  
314 Amibe (Entamoeba histolytica) Lần       160,000         160,000                     -  
315 Kỹ thuật phân tử LPA* (LINEPROBE ASSAY) Lần    1,155,000      1,155,000                     -  
316 Virus Varicella Zoster* (VZV) thủy đậu IgM Lần       305,000         305,000                     -  
317 Virus Varicella Zoster* (VZV) thủy đậu IgG Lần       305,000         305,000                     -  
318 Tay chân miệng Enterovirus IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
319 Tay chân miệng Enterovirus IgG* Lần       205,000         205,000                     -  
320 Anti Cardiolipin IgG* Lần       205,000         205,000                     -  
321 Anti Cardiolipin IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
322 Anti ds DNA* (Anti -double stranded DNA) Lần       265,000         265,000                     -  
323 Anti phospholipid IgG* Lần       205,000         205,000                     -  
324 Anti phospholipid IgM* Lần       205,000         205,000                     -  
325 Cấy MGIT* Lần       655,000         655,000                     -  
326 Nhuộm ZIEHL _NEELSEN (BK Đàm) Lần       110,000         110,000                     -  
327 XN TẾ BÀO Pap'smear* (phết tế bào cổ tử cung) Lần       255,000         255,000                     -  
328 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy* Lần       525,000         525,000                     -  
329 Sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh (bao gồm GPB) [TDT]* Lần    1,995,000      1,995,000                     -  
330 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh* - ĐHYD Lần    1,595,000      1,595,000                     -  
331 Xét nghiệm phết tế bào âm đạo* (Liqui Prep) Lần       555,000         555,000                     -  
332 Novaprep pap* Lần       505,000         505,000                     -  
333 Cotest* (Novaprep pap + HPV Cobas) Lần    1,005,000      1,005,000                     -  
334 HPV Cobas Roche* Lần       605,000         605,000                     -  
335 ThinPrep Pap* Lần       505,000         505,000                     -  
336 ThinPrep Pap + HPV Cobas* Lần    1,005,000      1,005,000                     -  
337 Max - Prep Pap's test*  Lần       375,000         375,000                     -  
338 Xét nghiệm PathTezt Pap Lần       530,000         530,000                     -  
339 Đột biến gen - ALK** Lần    6,605,000      6,605,000                     -  
340 Đột biến gen - EGFR** Lần    4,955,000      4,955,000                     -  
341 Đột biến gen - ROS1** Lần    6,605,000      6,605,000                     -  
342 Factor V Leiden* (APC Resistance V) Lần       335,000         335,000                     -  
343 Pb/ blood* (Chì/máu) Lần       335,000         335,000                     -  
344 Định lượng IgG* Lần       315,000         315,000                     -  
345 Định lượng IgA* Lần       315,000         315,000                     -  
346 Đột biến gen - IDH1** Lần    3,305,000      3,305,000                     -  
347 Đột biến gen - IDH2** Lần    3,305,000      3,305,000                     -  
348 Đột biến gen - TP53** Lần    6,605,000      6,605,000                     -  
349 Đột biến gen - TERT** Lần    3,305,000      3,305,000                     -  
350 Định lượng IgM* Lần       315,000         315,000                     -  
351 Đột biến gen - HER2** Lần    6,605,000      6,605,000                     -  
352 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – ROS1** Lần    3,855,000      3,855,000                     -  
353 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch - PD-L1** Lần    3,855,000      3,855,000                     -  
354 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PAX8* Lần    1,445,000      1,445,000                     -  
355 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PAX2* Lần    1,445,000      1,445,000                     -  
356 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MSI (Gồm 4 dấu ấn)** Lần    5,505,000      5,505,000                     -  
357 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MAMMAGLOBIN A* Lần    1,445,000      1,445,000                     -  
358 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – HER2* Lần       895,000         895,000                     -  
359 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch - dấu ấn TB* Lần    2,405,000      2,405,000                     -  
360 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – ALK** Lần    4,405,000      4,405,000                     -  
361 XN DỊCH SINH HỌC Dịch : ADA* Lần       255,000         255,000                     -  
362 Dịch : Albumin* Lần         40,000           40,000                     -  
363 Dịch : LDH* Lần       170,000         170,000                     -  
364 Dịch : Amylase* Lần         55,000           55,000                     -  
365 Xét nghiệm nuôi cấy + kháng sinh đồ : Nấm* Lần       435,000         435,000                     -  
366 Xét nghiệm Sinh hóa dịch khác* : màu, độ đục, trong [Protein (dịch), Glucose (dịch), Clo(dịch) ] Lần       105,000         105,000                     -  
367 Xét nghiệm Sinh hóa dịch não tủy* : màu, độ đục, trong [Protein (dịch), Glucose (dịch), Lactat/CSF, Clo(dịch) ] Lần       155,000         155,000                     -  
368 Xét nghiệm tế bào dịch* : [RBC (dịch), WBC (dịch), Lym, Gran] Lần       130,000         130,000                     -  
369 Xét nghiệm tế bào học tủy xương* (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy) Lần       605,000         605,000                     -  
370 XN ĐÔNG MÁU Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động Lần         80,000           80,000              65,300
371 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động Lần       100,000         100,000              41,500
372 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I) bằng máy tự động Lần       100,000         100,000                     -  
373 Định lượng D-Dimer Lần       420,000         420,000            260,000
374 TCK tổng hợp* Lần       780,000         780,000                     -  
375 Khẳng định kháng đông lupus* (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) Lần       975,000         975,000                     -  
376 Định lượng yếu tố XII* Lần       780,000         780,000                     -  
377 TQ hỗn hợp*  Lần       780,000         780,000                     -  
378 XN KHÁC Giải trình tự gen** (C_kit) Lần  10,200,000    10,200,000                     -  
379 Phết máu ngoại biên Lần       110,000         110,000                     -  
380 Xét nghiệm hồng cầu lưới* (bằng máy đếm laser) Lần       125,000         125,000                     -  
381 Xét nghiệm độc chất bằng phương pháp sắc kí* Lần    1,805,000      1,805,000                     -  
382 Xét nghiệm Khí máu động mạch* Lần       360,000         360,000                     -  
383 Xét nghiệm ANA test* (Anti nuclear Ab) Lần       125,000         125,000                     -  
384 Xét nghiệm khí máu Troponin I* Lần       505,000         505,000                     -  
385 Đột biến GEN BRAF** Lần    4,955,000      4,955,000                     -  
386 Xét nghiệm EPREP* Lần       655,000         655,000                     -  
387 Xét nghiệm tủy đồ* Lần    1,345,000      1,345,000                     -  
388 Đột biến GEN NRAS** Lần    5,505,000      5,505,000                     -  
389 Đột biến GEN MSI** Lần  12,605,000    12,605,000                     -  
390 Cấy - Kháng sinh đồ vi khuẩn H.pylori dạ dày [Mẫu nội soi dạ dày - Nam Khoa] Lần    1,305,000      1,305,000                     -  
391 HCV-RNA (định lượng)* Lần       605,000         605,000                     -  
392 Đột biến GEN KRAS** Lần    5,505,000      5,505,000                     -  
393 NIPT 24* Lần    6,505,000      6,505,000                     -  
394 NIPT 5* Lần    4,505,000      4,505,000                     -  
395 NIPT 3* Lần    3,705,000      3,705,000                     -  
396 Xét nghiệm Mucin test* Lần         85,000           85,000                     -  
397 Test thở C14O2 tìm H.Pylori* Lần       800,000         800,000                     -  
398 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân Lần       268,000         268,000              67,800
399 Xét nghiệm uPCR* (Protein/ Creatinin Urine random) Lần         85,000           85,000                     -  
400 Hô hấp ký + test giãn phế quản* Lần       520,000         520,000                     -  
401 Sinh Hóa Dịch* Lần       155,000         155,000                     -  
402 XN SINH HỌC PHÂN TỬ Xét nghiệm sinh học phân tử* (mẫu đơn) Lần       500,000         500,000                     -  
403 Xét nghiệm Diagsure* Lần    7,155,000      7,155,000                     -  
404 PCR Candida*  Lần       865,000         865,000                     -  
405 JAK2V617F mutation* Lần    2,975,000      2,975,000                     -  
406 XN VI SINH Cấy - Kháng sinh đồ* [Dịch phết - Chợ Rẫy] Lần       845,000         845,000                     -  
407 PCR  Clostridium Difficile* Lần       635,000         635,000                     -  
408 RMP Xpert* Lần       445,000         445,000                     -  
409 Soi nhuộm huyết trắng Lần       160,000         160,000                     -  
410 Soi tươi tìm nấm Lần         90,000           90,000                     -  
411 PCR Pneumocystic jiroveci (định tính) Lần       365,000         365,000                     -  
412 PCR Rickettsia (định tính)* Lần       575,000         575,000                     -  
413 Angiostrongylus cantonensis IgG* (Giun tròn) Lần         95,000           95,000                     -  
414 Angiostrongylus cantonensis IgM* (Giun tròn) Lần         95,000           95,000                     -  
415 Influenza virus A,B (test nhanh) Lần       110,000         110,000                     -  
416 Strep A (test nhanh) Lần       110,000         110,000                     -  
417 PCR RTI (phát hiện tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp)* Lần    3,375,000      3,375,000                     -  
418 PCR phát hiện tác nhân gây viêm màng não* Lần    3,375,000      3,375,000                     -  
419 PCR Virus JC (Virus John Cunningham)* Lần       575,000         575,000                     -  
420 PCR BSI (phát hiện tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết)* Lần    3,375,000      3,375,000                     -  
421 XN PHÂN Xét nghiệm Calprotectin /Stool* (Liaison) Lần       905,000         905,000                     -  
422 XN GIẢI PHẪU BỆNH Giải phẫu bệnh [TDT]* Lần       605,000         605,000                     -  
423 Tế bào học nước tiểu* (Cytology) Lần       605,000         605,000                     -  
424 Dịch tế bào : Cellblock* Lần       435,000         435,000                     -  
425 Dịch tế bào : PCR lao* Lần       220,000         220,000                     -  
426 Giải phẫu bệnh* - ĐHYD Lần    1,705,000      1,705,000                     -  
427 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MLH2* Lần    1,805,000      1,805,000                     -  
428 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MSH1* Lần    1,805,000      1,805,000                     -  
429 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MSH6* Lần       895,000         895,000                     -  
430 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PMS2* Lần       895,000         895,000                     -  
431 Cotesting (EASYPREP + cobas HPV)* Lần    1,080,000      1,080,000                     -  
432 EASYPREP* Lần       495,000         495,000                     -  
433 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch - TTF1 [CR]* Lần    1,300,000      1,300,000                     -  
434 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – GATA 3* Lần    2,360,000      2,360,000                     -  
435 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch –  CDK2* Lần    2,360,000      2,360,000                     -  
436 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch –  MMR (Gồm 4 dấu ấn)** Lần    5,500,000      5,500,000                     -  
437 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương) [BV TMHH]* Lần    3,185,000      3,185,000                     -  
438 Nhuộm AFB [ĐHYD]* Lần       520,000         520,000                     -  
439 Nhuộm PAS [ĐHYD]* Lần       505,000         505,000                     -  
440 Nhuộm GMS [ĐHYD]* Lần       440,000         440,000                     -  
441 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CHROMORAMIN* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
442 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – SYNAPTOPHYSIN* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
443 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – P63* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
444 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PSA* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
445 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD10* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
446 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD99* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
447 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD68* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
448 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD138* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
449 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – LCA* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
450 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PLAP* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
451 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – SMA* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
452 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – GLUT 1* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
453 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CALRETININ* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
454 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – THYROGLOBULIN* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
455 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – EMA* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
456 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – ACTIN* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
457 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – GLYBICAN-3* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
458 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – AFP* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
459 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MLH1* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
460 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – MSH2* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
461 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD117* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
462 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – KI67* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
463 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – PR* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
464 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – ER* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
465 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD20* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
466 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD3* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
467 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CK* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
468 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – NSE* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
469 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – DESMINE* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
470 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – VIMENTIN* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
471 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – P40* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
472 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – GFAP* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
473 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – HMB45* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
474 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – P53* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
475 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – S100* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
476 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CEA* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
477 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – BCL2* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
478 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – DOG1* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
479 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD4* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
480 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD8* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
481 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD79A* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
482 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CA125* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
483 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CK7* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
484 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD34* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
485 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CA19-9* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
486 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CK20* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
487 Xét nghiệm hóa mô miễn dịch – CD56* [TDT] Lần       895,000         895,000                     -  
488 Giải phẫu bệnh da (Làm bằng PAS, TRICHROM, SILVE) [TDT]* Lần    1,440,000      1,440,000                     -  
489 XN CHỐNG ĐỘC Methanol* Lần       780,000         780,000                     -  
490 Xét nghiệm Heroin/ Morphin, DOA Multi 4 Drug (Morphin- THC – MET- MDMA)[Máu]* Lần       780,000         780,000                     -  
491 KHÁC Phí gửi nắp hộp sọ ở ngân hàng mô Lần       405,000         405,000                     -  
492 Gói xét nghiệm PCR RT SARS-COV-2 (mẫu đơn) Gói    1,000,000      1,000,000                     -  
III CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1 XQUANG Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
2 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
3 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
4 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
5 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
6 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lần       190,000         190,000              68,300
7 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
8 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên Lần       190,000         190,000              68,300
9 Chụp Xquang khớp háng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
10 Chụp Xquang khớp háng thẳng nghiêng (một bên) Lần       190,000         190,000              68,300
11 Chụp Xquang khung chậu thẳng Lần       190,000         190,000              68,300
12 Chụp Xquang khớp vai thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
13 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
14 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
15 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lần       190,000         190,000              68,300
16 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần       190,000         190,000              68,300
17 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
18 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
19 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần       190,000         190,000              68,300
20 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế Lần       190,000         190,000            125,000
21 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
22 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lần       190,000         190,000              68,300
23 Chụp Xquang khớp vai thẳng Lần       190,000         190,000              68,300
24 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
25 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
26 Chụp Xquang ngực thẳng Lần       190,000         190,000              68,300
27 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lần       190,000         190,000              68,300
28 Chụp Xquang xương gót nghiêng (hai bên) Lần       190,000         190,000              68,300
29 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
30 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
31 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
32 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần       190,000         190,000              68,300
33 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
34 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
35 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] Lần       190,000         190,000              68,300
36 Chụp Xquang Hirtz/ xương gò má Lần       190,000         190,000              68,300
37 Chụp Xquang Schuller Lần       190,000         190,000              68,300
38 Chụp Xquang Stenvers Lần       190,000         190,000              68,300
39 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lần       190,000         190,000              68,300
40 Chụp Xquang khớp thái dương hàm Lần       190,000         190,000              68,300
41 Chụp Xquang hàm chếch một bên Lần       190,000         190,000              68,300
42 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
43 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
44 XQ In lại phim (01 tấm) tấm         50,000           50,000                     -  
45 Chụp Xquang EOS 2D* Lần       800,000         800,000                     -  
46 Chụp Xạ xương* Lần    2,300,000      2,300,000                     -  
47 Chụp Xquang phòng mổ- phụ thu Lần         30,000           30,000                     -  
48 Chụp Xquang đường mật qua kehr có cản quang Lần       880,000         880,000            255,000
49 Chụp nhũ ảnh Lần       600,000         600,000                     -  
50 Chụp Xquang đại tràng có cản quang Lần    1,650,000      1,650,000            279,000
51 Chụp Xquang KUB Lần       190,000         190,000                     -  
52 Chụp Xquang khung chậu nghiêng Lần       190,000         190,000              68,300
53 Chụp Xquang thực quản dạ dày có uống thuốc tương phản Lần    2,200,000      2,200,000            239,000
54 Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng có thuốc cản quang Lần    1,300,000      1,300,000                     -  
55 Chụp Xquang ruột non có cản quang Lần       950,000         950,000            239,000
56 Phụ thu Xquang tại giường Lần         50,000           50,000                     -  
57 Chụp có cản quang (đóng thêm) Lần       750,000         750,000                     -  
58 CT-SCANNER Chụp CT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
59 Chụp CT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
60 Chụp CT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
61 Chụp CT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
62 Chụp CT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
63 Chụp CT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
64 Chụp CT xương chi không tiêm thuốc cản quang (chi trên) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
65 Chụp CT xương chi có tiêm thuốc cản quang (chi trên) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
66 Chụp CT khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp lớn háng/ gối/vai) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
67 Chụp CT khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp nhỏ khuỷu/cổ tay/cổ chân/bàn ngón) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
68 Chụp CT khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (khớp nhỏ khuỷu/cổ tay/cổ chân/bàn ngón) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
69 Chụp CT hàm mặt không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
70 Chụp CT hàm mặt có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
71 Chụp CT sọ não không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
72 Chụp CT sọ não có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
73 Chụp CT sọ não không tiêm thuốc cản quang (xoang + sọ) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
74 Chụp CT sọ não có tiêm thuốc cản quang (xoang + sọ) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
75 Chụp CT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm chụp CT gan, mật, tụy, lách, dạ dày, tá tràng ..) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
76 Chụp CT tầng trên ổ bụng thường quy có thuốc cản quang (gồm chụp CT gan, mật, tụy, lách, dạ dày, tá tràng ..) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
77 Chụp CT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
78 Chụp CT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
79 Chụp CT mạch máu chi trên Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
80 Chụp CT mạch máu chi dưới Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
81 Chụp CT có cản quang (thêm)* Lần       750,000         750,000                     -  
82 Chụp CT in ra dia CD Lần       100,000         100,000                     -  
83 Chụp CT mạch máu não có cản quang Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
84 Chụp CT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang Lần    3,000,000      3,000,000            643,000
85 Chụp CT tưới máu não (CT perfusion) Lần    3,000,000      3,000,000            643,000
86 Chụp CT sọ não có dựng hình 3D Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
87 Chụp CT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa Lần    1,800,000      1,800,000            532,000
88 Chụp CT tai-xương đá không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
89 Chụp CT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang Lần    3,000,000      3,000,000            643,000
90 Chụp CT hốc mắt Lần    2,200,000      2,200,000            532,000
91 Chụp CT hàm mặt có dựng hình 3D Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
92 Chụp CT phổi độ phân giải cao Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
93 Chụp CT phổi liều thấp tầm soát u Lần    1,450,000      1,450,000                     -  
94 Chụp CT nội soi ảo cây phế quản Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
95 Chụp CT động mạch vành, tim** Lần    4,400,000      4,400,000                     -  
96 Chụp CT tính điểm vôi hóa mạch vành Lần    1,450,000      1,450,000                     -  
97 Chụp CT bụng-tiểu khung thường quy Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
98 Chụp CT tiểu khung thường quy (gồm: chụp CT tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
99 Chụp CT hệ tiết niệu thường quy Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
100 Chụp CT tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
101 Chụp CT hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
102 Chụp CT gan có dựng hình đường mật Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
103 Chụp CT tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
104 Chụp CT ruột non (entero-scan) không dùng sonde Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
105 Chụp CT ruột non (entero-scan) có dùng sonde Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
106 Chụp CT đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
107 Chụp CT động mạch chủ-chậu Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
108 Chụp CT xương chi không tiêm thuốc cản quang (chi dưới) Lần    1,450,000      1,450,000            532,000
109 Chụp CT xương chi có tiêm thuốc cản quang (chi dưới) Lần    2,200,000      2,200,000            643,000
110 Chụp CT mũi xoang không tiêm thuốc cản quang Lần    1,200,000      1,200,000            532,000
111 Chụp CT mũi xoang có tiêm thuốc cản quang Lần    2,000,000      2,000,000            643,000
112 Chụp CT họng, thanh quản không tiêm thuốc cản quang Lần    1,200,000      1,200,000                     -  
113 Chụp CT họng, thanh quản có tiêm thuốc cản quang Lần    2,000,000      2,000,000                     -  
114 Chụp CT phần mềm không tiêm thuốc cản quang Lần    1,450,000      1,450,000                     -  
115 Chụp CT phần mềm có tiêm thuốc cản quang Lần    2,200,000      2,200,000                     -  
116 CT In lại phim cũ (01 tấm) Lần         50,000           50,000                     -  
117 Chụp CT tai Lần    1,450,000      1,450,000                     -  
118 Chụp CT động mạch phổi Lần    2,200,000      2,200,000                     -  
119 Chụp CT động mạch chủ ngực Lần    2,200,000      2,200,000                     -  
120 Chụp CT phần mềm vùng cổ có tiêm cản quang Lần    2,200,000      2,200,000                     -  
121 Chụp CT tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (gồm: chụp CT tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) Lần    2,200,000      2,200,000                     -  
122 Chụp CT phần mềm vùng cổ Lần    1,450,000      1,450,000                     -  
123 MRI Chụp MRI sọ não Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
124 Chụp MRI sọ não có tiêm chất  tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
125 Chụp MRI não - mạch não không tiêm chất tương phản (TOF 3D) Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
126 Chụp MRI não - mạch não có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
127 Chụp MRI não- mạch não có tiêm chất tương phản có dựng hình Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
128 Chụp MRI khớp vai Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
129 Chụp MRI khớp vai có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
130 Chụp MRI khớp khuỷu Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
131 Chụp MRI khớp khủyu có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
132 Chụp MRI khớp cổ tay Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
133 Chụp MRI khớp cổ tay có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
134 Chụp MRI khớp ngón tay Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
135 Chụp MRI khớp ngón tay có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
136 Chụp MRI xương và tủy xương cánh tay Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
137 Chụp MRI xương và tủy xương cánh tay có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
138 Chụp MRI xương và tủy xương cẳng tay Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
139 Chụp MRI xương và tủy xương cẳng tay có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
140 Chụp MRI cột sống cổ Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
141 Chụp MRI cột sống cổ có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
142 Chụp MRI hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
143 Chụp MRI hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
144 Chụp MRI cột sống ngực Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
145 Chụp MRI cột sống ngực có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
146 Chụp MRI cột sống thắt lưng- cùng Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
147 Chụp MRI cột sống thắt lưng - cùng có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
148 Chụp MRI vùng chậu (gồm: chụp MRI tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
149 Chụp MRI vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp MRI tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
150 Chụp MRI khớp háng Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
151 Chụp MRI khớp háng có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
152 Chụp MRI xương và tủy xương đùi Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
153 Chụp MRI xương và tủy xương đùi có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
154 Chụp MRI khớp gối Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
155 Chụp MRI khớp gối có tiêm tương phản tĩnh mạch Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
156 Chụp MRI xương và tủy xương cẳng chân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
157 Chụp MRI xương và tủy xương cẳng chân có tiêm chất tương phản  Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
158 Chụp MRI xương và tủy xương cổ chân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
159 Chụp MRI xương và tủy xương cổ chân có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
160 Chụp MRI xương và tủy xương gót Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
161 Chụp MRI xương và tủy xương gót có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
162 Chụp MRI xương và tủy xương bàn chân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
163 Chụp MRI xương và tủy xương bàn chân có tiêm chất tương phản  Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
164 Chụp MRI xương và tủy xương ngón- chân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
165 Chụp MRI xương và tủy xương ngón chân có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
166 MRI tiêm thuốc tương phản từ (thu thêm) Lần       750,000         750,000                     -  
167 MRI chụp không in phim Lần    1,200,000      1,200,000                     -  
168 MRI in ra đĩa CD Lần       100,000         100,000                     -  
169 In lại MRI phim cũ (01 tấm) Lần         50,000           50,000                     -  
170 Chụp MRI động mạch chi trên* Lần    2,650,000      2,650,000                     -  
171 Chụp MRI động mạch chi trên có tiêm chất tương phản* Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
172 Chụp MRI động mạch chi dưới* Lần    2,650,000      2,650,000                     -  
173 Chụp MRI động mạch chi dưới có tiêm chất tương phản* Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
174 Chụp MRI não (lấy từ giữa động mạch chủ trở lên) Lần    2,650,000      2,650,000                     -  
175 Chụp MRI tầng bụng không tiêm chất tương phẩn (gồm chụp MRI gan, mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng …) Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
176 Chụp MRI tầng bụng có tiêm chất tương phẩn (gồm chụp MRI gan, mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng …) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
177 Chụp MRI tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
178 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác  Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
179 Chụp MRI hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
180 Chụp MRI tưới máu não (perfusion) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
181 Chụp MRI phổ não (spect tính rography) Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
182 Chụp MRI các bó sợi thần kinh (tractography) hay chụp MRI khuếch tán sức căng (DTI Diffusion Tensor Imaging) Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
183 Chụp MRI khuếch tán (DWI Diffusion weighted- Diffusion-weighted Imaging) Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
184 Chụp MRI đáy sọ và xương đá Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
185 Chụp MRI vùng mặt – cổ Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
186 Chụp MRI vùng mặt-cổ có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
187 Chụp MRI sọ não chức năng Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
188 Chụp MRI lồng ngực Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
189 Chụp MRI lồng ngực có tiêm thuốc cản quang Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
190 Chụp MRI thông khí phổi (Heli) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
191 Chụp MRI tuyến vú Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
192 Chụp MRI tuyến vú động học có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
193 Chụp MRI phổ tuyến vú Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
194 Chụp MRI vùng chậu dò hậu môn Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
195 Chụp MRI bìu, dương vật Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
196 Chụp MRI bìu, dương vật có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
197 Chụp MRI sàn chậu, tống phân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
198 Chụp MRI ruột non (enteroclysis) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
199 Chụp MRI nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
200 Chụp MRI phổ tuyến tiền liệt Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
201 Chụp MRI tuyến tiền liệt có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
202 Chụp MRI đánh giá bánh nhau (rau) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
203 Chụp MRI thai nhi Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
204 Chụp MRI phần mềm chi Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
205 Chụp MRI phần mềm chi có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
206 Chụp MRI khớp có tiêm tương phản nội khớp Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
207 Chụp MRI động mạch chủ-chậu Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
208 Chụp MRI động mạch chủ-ngực Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
209 Chụp MRI tim Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
210 Chụp MRI tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
211 Chụp MRI động mạch chi toàn thân Lần    5,200,000      5,200,000                     -  
212 Chụp MRI động mạch toàn thân có tiêm chất tương phản Lần    5,900,000      5,900,000                     -  
213 Chụp MRI tĩnh mạch Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
214 Chụp MRI tĩnh mạch có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
215 Chụp MRI bạch mạch có tiêm tương phản không chất đặc hiệu Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
216 Chụp MRI bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
217 Chụp MRI toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
218 Chụp MRI toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM có tiêm chất tương phản Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
219 Chụp MRI dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) Lần    3,400,000      3,400,000         1,322,000
220 Chụp MRI tưới máu các tạng Lần    4,000,000      4,000,000         3,191,000
221 Chụp MRI khớp cổ chân Lần    2,650,000      2,650,000         1,322,000
222 Chụp MRI khớp cổ chân có tiêm thuốc tương phản Lần    3,400,000      3,400,000         2,227,000
223 Chụp MRI cột sống toàn thân (Whole spine) Lần    6,500,000      6,500,000                     -  
224 Chụp MRI khớp cùng chậu Lần    2,650,000      2,650,000                     -  
225 Chụp MRI khớp cùng chậu có tiêm thuốc cản quang Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
226 Chụp MRI phần mềm vùng cổ Lần    2,650,000      2,650,000                     -  
227 Chụp MRI phần mềm vùng cổ có tiêm thuốc Lần    3,400,000      3,400,000                     -  
228 KHÁC Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)** Lần    6,200,000      6,200,000                     -  
229 SIÊU ÂM Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lần       290,000         290,000              49,300
230 Siêu âm tuyến giáp Lần       290,000         290,000              49,300
231 Siêu âm tuyến vú hai bên Lần       290,000         290,000              49,300
232 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng Lần       290,000         290,000              49,300
233 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) Lần       290,000         290,000              49,300
234 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) Lần       290,000         290,000              49,300
235 Siêu âm hạch vùng cổ Lần       290,000         290,000              49,300
236 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên Lần       290,000         290,000              84,800
237 Siêu âm Doppler tim, van tim Lần       450,000         450,000            233,000
238 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới Lần       600,000         600,000            233,000
239 Siêu âm tử cung phần phụ (qua đường âm đạo) Lần       290,000         290,000              49,300
240 Siêu âm bìu Lần       290,000         290,000                     -  
241 Siêu âm tiền liệt tuyến* Lần       290,000         290,000                     -  
242 Siêu âm độ đàn hồi gan* Lần       390,000         390,000                     -  
243 Siêu âm các tuyến nước bọt Lần       290,000         290,000              49,300
244 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) Lần       290,000         290,000              49,300
245 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) Lần       290,000         290,000              49,300
246 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên Lần       600,000         600,000                     -  
247 Siêu âm động mạch cảnh 2 bên Lần       390,000         390,000            233,000
248 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Lần       290,000         290,000              49,300
249 Siêu âm Doppler thai Lần       390,000         390,000              84,800
250 Siêu âm Doppler động mạch thận 2 bên Lần       390,000         390,000            233,000
251 Siêu âm Doppler động mạch chủ bụng Lần       450,000         450,000            233,000
252 Siêu âm màng phổi Lần       290,000         290,000              49,300
253 Siêu âm ngã rẽ hậu môn* Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
254 Siêu âm Doppler Mạch máu* Lần       390,000         390,000                     -  
255 Siêu âm khớp (một vị trí) Lần       150,000         150,000                     -  
256 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường Lần       420,000         420,000            233,000
257 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu Lần       320,000         320,000              49,300
258 Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu Lần       320,000         320,000              49,300
259 Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc Lần       320,000         320,000                     -  
260 Siêu âm nội soi phế quản ống mềm Lần    1,900,000      1,900,000                     -  
261 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu Lần       390,000         390,000                     -  
262 Siêu âm tim gắng sức có thuốc* Lần    1,100,000      1,100,000                     -  
263 Siêu âm nội soi (EUS)* Lần    2,950,000      2,950,000                     -  
264 ĐO LOÃNG XƯƠNG Đo loãng xương toàn thân Lần       600,000         600,000                     -  
265 Đo loãng xương gót chân Lần       100,000         100,000                     -  
266 Đo loãng xương cổ xương đùi (1 bên) Lần       250,000         250,000                     -  
267 Đo loãng xương cột sống thắt lưng  Lần       250,000         250,000                     -  
268 ĐỌC PHIM Đọc phim MRI Lần       105,000         105,000                     -  
269 Đọc phim CT-Scan Lần         85,000           85,000                     -  
270 Đọc phim Xquang Phim         25,000           25,000                     -  
IV NỘI SOI TIÊU HÓA
1 Nội soi ống tiêu hóa Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng không mê Lần    1,000,000      1,000,000            255,000
2 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng không mê + Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần    1,200,000      1,200,000            255,000
3 Nội soi trực tràng ống mềm không mê Lần       800,000         800,000            198,000
4 Nội soi trực tràng ống mềm có mê Lần    1,400,000      1,400,000            198,000
5 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết Lần    2,000,000      2,000,000            430,000
6 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có mê + Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần    1,800,000      1,800,000            255,000
7 Nội soi đại trực tràng ống mềm có mê Lần    3,200,000      3,200,000            322,000
8 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có mê Lần    1,600,000      1,600,000            255,000
9 Nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) Lần    6,000,000      8,000,000                     -  
10 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết Lần       600,000         600,000            255,000
11 Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa Lần    2,500,000      3,000,000         1,713,000
12 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu Lần    2,500,000      3,000,000            255,000
13 KHÁC Phụ thu nội soi tiêu hóa tại giường Lần       300,000         300,000                     -  
14 XN Giải Phẫu Bệnh Xét nghiệm Clo Test (HP) (trong nội soi) Lần       200,000         200,000                     -  
15 Nội soi can thiệp Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu Lần    2,400,000      2,400,000            753,000
16 Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên Lần    1,800,000      1,800,000         1,176,000
17 Cắt một polyp ống tiêu hóa < 1cm Lần    1,600,000      1,600,000         1,063,000
18 Cắt một polyp ống tiêu hóa > 1cm Lần    2,600,000      3,000,000         1,713,000
19 Cắt Polyp ống tiêu hóa từ cái thứ 2 Lần       800,000      5,000,000                     -  
20 Nội soi bọng đái nữ* Lần       900,000         900,000                     -  
21 Nội soi bằng viên nang Nội soi tiêu hóa bằng viên nang Lần  15,500,000    15,500,000                     -  
22 VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG NỘI SOI Vật tư tiêu hao (CLIP) trong nội soi tiêu hóa Lần       600,000         600,000                     -  
23 Vật tư tiêu hao  (CLOOP) trong nội soi tiêu hóa Lần    1,200,000      1,200,000                     -  
24 Vật tư tiêu hao  (KIM CM) trong nội soi tiêu hóa Lần       350,000         350,000                     -  
25 Bộ thắt tĩnh mạch thực quản Bộ    1,600,000      1,600,000                     -  
26 Bộ mở thông dạ dày qua da 24F Bộ    4,200,000      4,200,000                     -  
27 Vật tư tiêu hao [Bộ dụng cụ cắt toàn thành ống tiêu hóa (bao gồm 1 FTRD system, 1 marking probe, 1 grasper)] trong nội soi tiêu hóa Bộ  43,890,000    43,890,000                     -  
28 Bộ mở dạ dày ra da EZFEED - INDUS/ẤN ĐỘ Bộ    2,580,000      2,580,000                     -  
V THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1 THĂM DÒ CHỨC NĂNG Đo điện tim Lần         85,000           85,000              35,400
2 Đo điện não Lần       300,000         300,000              68,300
3 Đo điện cơ 4 tay chân (có kim dùng 1 lần) Lần       900,000         900,000            131,000
4 Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân Lần       400,000         400,000            131,000
5 Đo điện não giấc ngủ ngắn Lần       600,000         600,000                     -  
6 Đo điện cơ 4 tay chân (dẫn truyền) Lần       600,000         600,000            131,000
7 Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân (có kim dùng 1 lần) Lần       700,000         700,000            131,000
8 Đo điện tim (ECG Holter) Lần       650,000         650,000                     -  
9 Holter huyết áp 24H Lần       550,000         550,000            204,000
10 Điện tim gắng sức (ECG gắng sức) Lần       750,000         750,000                     -  
11 Đo phế thân ký Lần       900,000         900,000                     -  
12 Đo chức năng hô hấp Lần       300,000         300,000            133,000
13 Đo áp lực đồ bàng quang thủ công* Lần    3,290,000      3,290,000                     -  
14 KHÁC Công đặt kim trong ghi điện cơ Lần       300,000         300,000                     -  
VI GIƯỜNG BỆNH
1 Dịch vụ phòng SUPER VIP Ngày đêm    8,000,000      8,000,000            171,600
2 Dịch vụ phòng VIP Ngày đêm    6,000,000      6,000,000            171,600
3 Dịch vụ phòng loại 1 (Bao phòng 2 giường) Ngày đêm    5,000,000      5,000,000            168,100
4 Dịch vụ phòng 2 giường Ngày đêm    1,200,000      1,200,000            168,100
5 Dịch vụ phòng trên 2 giường Lầu 11 Ngày đêm       520,000         520,000            168,100
6 Dịch vụ phòng trên 2 giường Ngày đêm       600,000         600,000            168,100
7 Dịch vụ phòng hồi sức ICU/ Ngày đêm Ngày đêm    2,150,000      2,150,000            312,200
8 Dịch vụ phòng hồi sức ICU Lầu 5/ Ngày đêm Ngày đêm    1,250,000      1,250,000            171,600
9 Dịch vụ phòng hồi sức ICU/ Giờ Giờ         90,000           90,000                     -  
10 Dịch vụ phòng hồi sức ICU Lầu 5/ Giờ Giờ         50,000           50,000                     -  
11 Dịch vụ phòng HSCC - sau phẫu thuật/ Giờ Giờ         80,000           80,000                     -  
12 Dịch vụ giường cấp cứu dưới 8 giờ Lần       500,000         500,000                     -  
13 Dịch vụ giường cấp cứu từ 8 đến 24 giờ Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
VII DINH DƯỠNG
1 Suất ăn Suất         45,000           45,000                     -  
2 Suất ăn kèm/ Ngày Ngày         67,000           67,000                     -  
VIII THỦ THUẬT KHÁC
1 Truyền máu Lần       200,000         200,000                     -  
2 Đặt ống nuôi ăn lần 1 Lần       150,000         150,000                     -  
3 Thông tiểu thường Lần       310,000         310,000                     -  
4 Công thử đường huyết tại giường (đường huyết mao mạch) Lần         35,000           35,000              15,500
5 Thông tiểu liên tục Lần       500,000         500,000                     -  
6 Cắt chỉ sau phẫu thuật Lần       100,000         100,000              35,600
7 Công truyền dịch/ theo dõi truyền dịch (chưa thuốc - HSTC) Lần       150,000         150,000                     -  
8 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (không bao gồm kim)* Lần    2,005,000      2,005,000                     -  
9 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần         50,000           50,000              35,400
10 Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ Lần    1,000,000      3,000,000                     -  
11 Chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy)* Lần    1,300,000      1,300,000                     -  
12 Đo áp lực đồ bóng đái 3 kênh* Lần    1,400,000      1,400,000                     -  
13 Đo niệu dòng đồ Lần       200,000         200,000                     -  
14 Đặt ống dẫn lưu não tủy Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
15 Dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
16 Đặt kim luồn Lần         35,000           35,000                     -  
17 Thử đường huyết tại giường (Khoa cấp cứu) Lần         50,000           50,000                     -  
18 Truyền dịch (chưa thuốc) Lần         50,000           50,000                     -  
19 Truyền đạm (chưa thuốc) Lần         70,000           70,000                     -  
20 Thay băng các vết thương Lần         60,000           60,000                     -  
21 Thay băng hậu môn nhân tạo Lần       120,000         120,000                     -  
22 Thay băng kéo dài chi Lần       120,000         120,000                     -  
23 Thay băng + cắt chỉ các vết thương + rút dẫn lưu Lần       100,000         100,000                     -  
24 Cho ăn qua ống thông dạ dày Ngày         40,000           40,000                     -  
25 Đặt ống nuôi ăn Lần       100,000         100,000                     -  
26 Rửa bàng quang qua dịch truyền Lần         50,000           50,000                     -  
27 Bơm rửa bàng quang Lần       200,000         200,000                     -  
28 Rút thông tiểu Lần         30,000           30,000                     -  
29 Rút dẫn lưu phổi Lần       120,000         120,000                     -  
30 Hút đờm hầu họng Lần         12,000           12,000                     -  
31 Thụt tháo bằng thuốc Lần         50,000           50,000                     -  
32 Thụt tháo bằng box Lần       120,000         120,000                     -  
33 Tắm gội cho bệnh nhân Lần       100,000         100,000                     -  
34 Tắm cho bệnh nhân tại giường Lần       120,000         120,000                     -  
35 Gội đầu cho người bệnh tại giường Lần       100,000         100,000                     -  
36 Đánh răng, vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân Lần       100,000         100,000                     -  
37 Sinh thiết hạch Lần    3,000,000      8,000,000                     -  
38 Công làm thuốc âm đạo Lần       100,000         100,000                     -  
39 Bóc tách mô xơ chai  Lần    1,000,000      5,000,000                     -  
40 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài >10cm Lần    2,000,000      8,000,000            248,000
41 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10cm Lần    3,000,000      9,000,000            323,000
42 Thắt tĩnh mạch thực quãn Lần    3,000,000      5,000,000                     -  
43 Nội soi phế quản bằng ống mềm gây tê có sinh thiết Lần    1,800,000      1,800,000                     -  
44 Nội soi phế quản bằng ống mềm gây tê không sinh thiết Lần    1,600,000      1,600,000                     -  
45 Khâu vết thương vùng đầu, mặt, cổ đơn giản < 10 cm Lần    1,000,000      3,000,000            184,000
46 Khâu vết thương vùng đầu, mặt, cổ phức tạp < 10 cm Lần    1,000,000      5,000,000            268,000
47 Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong ổ loét tì đè (gây mê) Lần    7,000,000    14,000,000         3,011,000
48 Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong ổ loét tì đè (gây tê) Lần    3,000,000      9,000,000         2,278,000
49 Phẫu thuật cắt ngón chân thừa Lần    7,000,000    14,000,000                     -  
50 Nội soi sinh thiết u vòm (gây tê) Lần       600,000         600,000            524,000
51 Lấy dị vật mũi gây tê Lần       220,000         220,000            201,000
52 Khâu vết thương vùng đầu, mặt, cổ đơn giản > 10 cm Lần    2,000,000      8,000,000            248,000
53 Lấy dị vật tai gây tê Lần       200,000         200,000            161,000
54 Đốt điểm mạch trong hố mũi dưới nội soi Lần    1,500,000      1,500,000                     -  
55 Đốt nốt ruồi ngoài da (1 nốt) Lần       500,000         500,000                     -  
56 Đốt u nhú gai trong niêm mạc Lần       500,000         500,000                     -  
57 Khâu vết thương đơn giản (nông, dài dưới 3 cm) Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
58 Khâu vết thương phức tạp (sâu, dài trên 3cm) Lần    1,500,000      1,500,000                     -  
59 Khâu vết thương phức tạp (bộc lộ thần kinh, mạch máu) Lần    3,000,000      5,000,000                     -  
60 Mổ hoặc đốt khối u nhỏ đơn giản Lần    3,000,000      5,000,000                     -  
61 Mổ hoặc đốt khối u nhỏ phức tạp Lần    6,000,000      8,000,000                     -  
62 Đốt polyp ống tai Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
63 Sinh thiết hạch đơn giản Lần    2,000,000      2,000,000                     -  
64 Gắp xương cá phức tạp có nội soi Lần       600,000         600,000                     -  
65 Gắp xương cá đơn giản Lần       200,000         200,000                     -  
66 Rạch áp xe đơn giản Lần       300,000         300,000                     -  
67 Rạch áp xe phức tạp Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
68 Hút mũi đơn giản Lần       100,000         100,000                     -  
69 Hút mũi phức tạp Lần       400,000         400,000                     -  
70 Khâu vành tai rách sau chấn thương Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
71 Đặt ống thông khí hòm tai Lần    3,000,000      3,000,000                     -  
72 Chọc hút dịch tụ vành tai Lần    1,000,000      1,000,000                     -  
73 Rạch thoát dịch tụ vành tai Lần    3,000,000      3,000,000                     -  
74 Chọc hút dịch tai giữa Lần       500,000         500,000                     -  
75 Tiêm thuốc vào tai giữa Lần       500,000         500,000                     -  
76 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm Lần    1,000,000      3,000,000            184,000
77 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm Lần    1,000,000      5,000,000            268,000
78 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường  Lần    8,000,000    15,000,000            258,000
79 Đốt mụn cóc/nốt ruồi Lần       200,000         500,000                     -  
80 THỦ THUẬT GIẢM ĐAU Bơm tiêm điện (giảm đau trong Phẫu thuật) Ngày       300,000         500,000                     -  
81 Dịch vụ bơm tiêm điện (h) Giờ         15,000&n